• พวกเราคือ ผู้นำทางด้านการโรงแรมที่ถือว่าน่าเชื่อถือที่สุด เป็นคนที่คัดเลือกนักเรียนที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการโรงแรมอย่างจริงๆ เพื่อนำมาประกอบอาชีพในอนาคต โดยจะมีองค์กรรับรองอย่างมากมาย
  • นักเรียน ทุน ODOS เป็นการส่งเสริมในการศึกษาทางด้านของการเรียนการโรงแรมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่โดดเด่นเป็นอย่างมากในเรื่องการเรียนสอนในเรื่องนี้ มีสถานชั้นนำมากกว่า 5 แห่งที่รองรับนักเรียนมากกว่า 111 สัญชาติ
กลุ่มโรงเรียนที่ดีที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ที่เราคัดสรรค์ สำหรับนักเรียนทุนที่สนใจ
  •  Swiss Hotel Management School (SHMS)
  • Hotel Institute Montreux (HIM)
  • IHTTI School of Hotel Management
  • Cesar Ritz Colleges Switzerland (CRCS)
  • Culinary Arts Academy Switzerland (CAAS)
  • ก้าวสู่อุตสหกรรมทางด้านการบริการที่กำลังเติมโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งจัดได้งานการโรงแรมติดอันดับ ที่ 1 ใน 11 ของโลก ซึ่งงานทั่วโลกนั้นล้วนอยู่ในสายงานการบริการ
  • เลือกศึกษาต่อในอุตสหกรรมการบริการ เพื่ออนาคตที่ดีที่สุด เพราะอุตสหกรรมในด้านนี้มีการเจริญเติบโตที่ดีและมีการแข่งขันสูง ทำให้เป็นอาชีพที่น่าทำอีกอาชีพหนึ่งเลยทีเดียว

พวกเราพร้อมจะให้คำปรึกษาทุกท่าน

เราเป็นผู้นำทางด้านการส่งนักเรียนทุน เข้าไปศึกษาต่อในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในสาขาของการโรงแรม ซึ่ง สวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นที่ที่มีมีการเรียนการโรงแรมที่ดีที่สุดในโลก

โทร 02-754-2101
ไลน์ : ihmbangalore_Th

ความประทับใจของนักเรียนทุน ODOS

Recent Posts