ARTICLE1

ปัจจัยใดที่ทำให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจโรงแรม

Posted on in ARTICLE1

ในระยะ๒๐ปีที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นทุกปีเป็นจำนวนหลักหลายสิบล้านคน ไม่เพียงแต่เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้นที่นิยมเดินทางมายังประเทศไทย องค์กรต่างประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศต่างก็นิยมใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่จัดการประชุมสัมมนากันอย่างมากมายและไม่มีแนวโน้มว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจะลดน้อยลงแต่อย่างใดตรงกันข้ามกลับมีทิศทางและแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เกิดธุรกิจโรงแรมเกิดขึ้นมามากมายในเมืองใหญ่หรือเมืองท่องเที่ยวของไทยตั้งแต่โรงแรมระดับสามดาวไปจนถึงโรงแรมระดับห้าดาวและเวิร์ลคลาส ยังไม่นับถึงธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก  รีสอร์ท เ กสต์เฮ้าส์ ที่มีอยู่แทบจะทุกซอยซอยในทุกๆจังหวัดของไทย

การเกิดขึ้นอย่างมากมายของธุรกิจโรงแรมก็เพราะเห็นโอกาสในการที่จะประสพความสำเร็จมีกำไรจากการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละปีอีกทั้งกระจัดการประชุมนานาชาติขององค์กรต่างๆก็นิยมที่จะใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่จัดการประชุม หรือหากครบรอบหรือประเทศไทยได้รับโอกาสจัดการแข่งขันกีฬาอย่างเอเชี่ยนเกมส์ หรือซีเกมส์ ก็จะมีทั้งนักกีฬา เจ้าหน้าทีของทีม กองเชียร์และสื่อมวลชน ติดตามเดินทางมาเชียร์ทีมชาติของตน ธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับโอกาสอันนี้ไปด้วย นี่ยังไม่นับรวมถึงนักท่องเที่ยวคนไทยที่ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดยาวหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ต่างก็พากันเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากขึ้นๆในแต่ละปี  ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดโรงแรมใหม่ขึ้นมากมายทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในธุรกิจโรงแรม โรงแรมเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วจะอาศัยบุญเก่าเพียงแต่ชื่อเสียงในอดีตนั้นคงไม่ได้ ต้องมีการพัฒนามีการจัดการในทุกๆอย่างเพื่อที่จะให้ธุรกิจโรงแรมดำเนินต่อไปได้ มีไม่น้อยที่โรงแรมเก่าแก่มีชื่อเสียง ต้องปิดตัวลงและก็มีอยู่มากที่โรงแรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นไม่สามารถฝ่าฟันแข่งขันในธุรกิจนี้ได้ต้องปิดตัวลงไปทั้งที่เพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่ปี

เคยมีการศึกษาวิจัยถึงการประสพความสำเร็จในธุรกิจโรงแรม ว่าทำไม เพราะอะไร โรงแรมเหล่านี้ถึงได้ฝ่าฟันกระแสการแข่งขันอันรุนแรงมาได้และประสบความสำเร็จในที่สุด

จากการศึกษาพบว่า มี ๗ ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจโรงแรมประสบความสำเร็จ ดังนี้

๑.การตลาดดิจิตอล

๒.เทคนิคการขาย

๓.การบริหารจัดการรายได้

๔.สภาพแวดล้อม

๕.บุคลากร

๖.ไอเดียที่เป็นจุดขาย

๗.นวัตกรรมในโรงแรม

ปัจจัย ๗ ข้อนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจโรงแรมประสพความสำเร็จหรือหากธกิจใดจะนำเอาไปใช้ก็น่าจะเป็นกุญแจไขไปสู่ความสำเร็จได้เช่นกัน