ARTICLE2

เรียนการโรงแรมที่มหาลัยไหนดีที่สุด

Posted on in ARTICLE2

การเรียนสาขาวิชาการโรงแรมถือเป็นสาขาวิชาที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในเวลานี้ของหลักสูตรการสอนของประเทศไทย ส่วนหนึ่งก็มาจากเด็กยุคใหม่เริ่มมองหาการเรียนสายอาชีพมากขึ้นบวกกับเมืองไทยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นกลุ่มโรงแรมยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจที่ต้องการพนักงานจำนวนมากเพื่อคอยให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งหลาย การเรียนด้านการโรงแรมจึงกลายเป็นการเรียนที่เด็กจำนวนไม่น้อยสนใจเลือกเรียนต่อ ซึ่งการเลือกเรียนด้านการโรงแรมในปัจจุบันนี้ก็มีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่มีสาขาวิชานี้โดยเฉพาะเปิดสอนเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ด้วย

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่น่าสนใจกับการเรียนต่อด้านการโรงแรม

  1. วิทยาลัยดุสิตธานี – เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นโดยเจ้าของโรงแรมในเครือดุสิตธานีซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการผลิตบุคลากรด้านการโรงแรมเพื่อให้เข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น ดังนั้นการเลือกเรียนกับสถาบันที่มีธุรกิจเกี่ยวกับด้านการโรงแรมโดยตรงจะทำให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้และประสบการณ์จริงมากมาย นี่จึงเป็นสถาบันลำดับต้นๆ ของผู้สนใจเรียนด้านนี้
  2. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ – หากใครสนใจเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ต้องเข้าไปยังคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการโรงแรม ถือว่าเป็นสาขาที่รองรับด้านการโรงแรมโดยเฉพาะ ตัวของมหาวิทยาลัยเองก็มีชื่อเสียงในด้านการผลิตบุคลการที่มีประสิทธิภาพเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการเลือกเรียนที่นี่ก็เป็นอีกสถาบันที่น่าสนใจไม่น้อย
  3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น – มหาวิทยาลัยชื่อดังจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่หากใครสนใจต้องเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ เป็นอีกสถาบันที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในการเข้าศึกษาต่อ มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่น่าสนใจและยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกด้วย
  4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – คงไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของมหาวิทยาลัยดังแห่งภาคเหนือ คนที่สนใจเรียนด้านการโรงแรมสามารถสมัครได้ที่สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ ถือเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของเมืองไทยที่มีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นการันตีถึงคุณภาพดีๆ ได้เลย
  5. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ – มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังที่ใครสนใจก็ต้องศึกษาต่อที่ ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ จัดว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่โด่งดังและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน
  6. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต – อีกมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงไม่น้อย เป็นมหาวิทยาลัยที่หลายคนอยากจะเข้าไปเรียนต่อกันเป็นจำนวนมาก โดยสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ถือเป็นสาขาวิชาที่โดดเด่นเป็นอย่างมากของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ยังมีมหาวิทยาลัยอีกมากมายที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการโรงแรมโดยเฉพาะ ทุกคนสามารถเลือกเรียนตามความชื่นชอบของตนเองได้