ARTICLE1

เรียนการโรงแรมที่ ‘ecole hôtelière de lausanne’ ในสวิตเซอร์แลนด์

    ‘งานโรงแรม’ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยม เพราะเป็นอาชีพที่ทำให้หลายๆคนได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ มีความตื่นเต้น ท้าทาย แตกต่างกันไปในแต่ล่ะวัน สำหรับผู้สนใจอยากเรียนต่อต่างประเทศในสาวิชาชีพนี้  ‘ประเทศสวิตเซอร์แลนด์’ คือ หนึ่งในความฝันอันสูงสุด ในการเปิดประตูแห่งความท้าทายในชีวิตได้อย่างก้าวไกล เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์ ‘ประเทศสวิตเซอร์แลนด์’ เป็นหนึ่งในประเทศโดดเด่นเรื่องการศึกษา โดยสาขาวิชาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ก็คือ ‘การโรงแรม’ นั่นเอง โดยสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว…